Historická revue
  • Historická revue

Historická revue

34,80 €
S DPH
Slovenský časopis - vydavateľ SAHI / v slovenskom jazyku / . Historická revue je v súčasnosti jediný slovenský magazín o histórii a archeológii, vychádza 12-krát do roka.
Druh predplatného
Množstvo

Úvodník

 

Po okrúhlom výročí vzniku Československa sme sa posunuli o necelé dva roky a máme tu ďalšie významné storočnicové jubileum. Pred sto rokmi, 4. júna 1920, podpísali zástupcovia 22 štátov v zámku Grand Trianon vo Versailles mierovú zmluvu s Maďarskom, ktorá okrem iného určila a medzinárodnoprávne zakotvila jeho hranice so susednými štátmi vrátane Československa. Je veľmi zaujímavé, ako zásadne sa aj po sto rokoch hodnotenie tejto udalosti v zainteresovaných štátoch líši. V moderných európskych dejinách nájdeme len málo podobne rozdeľujúcich historických míľnikov. Pre väčšinu Slovákov ostáva Trianon v duchu hodnotenia jedného z jeho signatárov Štefana Osuského symbolom zúčtovania s maďarskými politickými elitami za ich príkoria voči Slovákom v období dualizmu. Rozpad Uhorska sa najčastejšie interpretuje ako logický zánik mnohonárodnostného štátu, ktorý nahradili nástupnícke „národné“ štáty. Pre väčšinu Maďarov, ktorý medzi pojmami Uhorsko a Maďarsko nerozlišujú, išlo naopak o jednu z najtragickejších udalostí ich dejín porovnateľnú iba s porážkou pri Moháči v roku 1526. Na základe povojnového diktátu veľmocí, ktoré vo všetkom vychádzali v ústrety malým spojeneckým štátom a oprávnené maďarské požiadavky zámerne ignorovali, prišlo podľa nich Maďarsko o dve tretiny svojich historických území  a takmer tri milióny Maďarov sa ocitli proti svojej vôli za hranicami maďarského štátu. Podobne rozdeľujúce názory na Trianon môžeme nájsť aj medzi Srbmi, Chorvátmi a Rumunmi na jednej a Maďarmi na druhej strane. Hoci téma už dnes nevyvoláva rovnaké vášne ako v medzivojnovom období, náš región jej hodnotenie naďalej rozdeľuje. Napriek istým snahám z posledných desaťročí sa túto názorovú priepasť nepodarilo preklenúť ani historikom. Pri zotrvávaní väčšinového vnímania dejín ako veľkého národného príbehu, od ktorého sa všetko odvodzuje, sa tieto rozličné pohľady jednoducho odstrániť nedajú. Vždy v nich pôjde nie o spoločné, ale skôr o paralelné dejiny. Nedá sa preto predpokladať, že by sa malo na rozdielnom hodnotení Trianonu v najbližších desaťročiach niečo zmeniť.

 

Matej Hanula

 

Tabuľka dát

Periodicita :
Aktuálne číslo :
9 / 2020

Stiahnuť

Certifikát Historická revue

Darčekový certifikát Historická revue

Stiahnuť (1.94M)