Predplatné

Doručovanie titulov

Vami predplatené tituly Vám budú doručené do Vašej poštovej schránky spoločnosťou Slovenská pošta, a.s., prípadne alternatívnymi poštovými operátormi. 

Pre doručovanie do zahraničia, prosím kontaktujte naše call centrum : telefón : 02 49 111 222 – 226

Nákupný košík zavrieť