Odber noviniek

REMESLO, UMENIE, DIZAJN(RUD) Zobraziť plnú veľkosť

REMESLO, UMENIE, DIZAJN(RUD)

Revue o hodnotách remesla a dizajnu.

Viac detailov

Časopis vychádza od roku 2000,  systematicky sa venuje problematike tradičného a súčasného remesla, dizajnu a úžitkového umenia. Prináša aktuálne profily tvorcov, reportáže z výstav, príspevky a informácie z diania v oblasti dizajnu, remesiel a ľudovej umeleckej výroby v súčasnosti. Vychádza ako štvrťročník v celofarebnej úprave na 56 stranách, 
s anglickým resumé.  Je určený profesionálnym tvorcom a remeselníkom, študentom výtvarných škôl, rovnako širokej kultúrnej verejnosti. Vydavateľom časopisu je ÚĽUV Bratislava, špecializovaná organizácia pre podporu remesiel v SR.

Vychádza 3 x ročne

 
 
  • Periodicita : 3 vydania
  • Aktuálne číslo : 2 / 2020