Odber noviniek

HISTORY revue - ŠPECIÁL Zobraziť plnú veľkosť

HISTORY revue - ŠPECIÁL

otázniky dejín | bitky | osudy mocných | sprisahania | historické omyly

Viac detailov

History je osobitým časopisom so širokým tematickým záberom.Používa svieži živý jazyk, čo nejviacej pracuje s prítomným časom a piamou řečou.Jednotlivými histrorickými událosťami se zaoberá hlbšie a dáva ich do časových súvislostí s udalosťami tej doby v iných krajinách a kontinentoch.Výraznú pozornosť venuje nový časopis českým dejinám.

Súčasťou predplatného sú aj 2 špeciálne vydania.
  • Periodicita : 12 vydaní
  • Aktuálne číslo : 4 / 2020