Odber noviniek

HISTORY revue Zobraziť plnú veľkosť

HISTORY revue

otázniky dejín | bitky | osudy mocných | sprisahania | historické omyly

Viac detailov

History je osobitým časopisom so širokým tematickým záberom.Používa svieži živý jazyk, čo nejviacej pracuje s prítomným časom a piamou řečou.Jednotlivými histrorickými událosťami se zaoberá hlbšie a dáva ich do časových súvislostí s udalosťami tej doby v iných krajinách a kontinentoch.Výraznú pozornosť venuje nový časopis českým dejinám.

Predplatné aj so špeciálnymi vydaniami môžete urobiť tu:
http://www.predplatne.sk/index.php?section=polozka&id=275
  • Periodicita : 12 vydaní
  • Aktuálne číslo : 8 / 2020