Predplatné

Spoločnosť L.K.Permanent spol. s r.o. vznikla v roku 1993 s cieľom poskytovať služby v oblasti distribúcie tlače, formou predplatného v SR a ČR. 
Na slovenskom trhu je lídrom v oblasti poskytovaných služieb. 

   Naše know-how preverené rokmi praxe, technické vybavenie,personálne zázemie a vhodné priestory nám umožňujú realizovať zákazky pre renomovaných slovenských, českých a ostatných zahraničných vydavateľov, tlačiarne, poisťovne, orgány štátnej správy a pod.. 

   Súčasťou distribúcie tlače je aktívna práca s predplatiteľskými databázami, ako aj vybavovanie objednávok , doposielanie starších čísel, vybavovanie reklamácií, vystavovanie a zasielanie faktúr a poštových poukážok a ostatné služby s tým spojené. 

   Medzi ďaľšie služby podobného charakteru patrí adresný a neadresný mailing a directmarketing. 
Okrem balenia tlačovín do fólie, pravidelne spracovávame aj zvláštne formy inzercie, napr. vlepovanie vzoriek, pribalovanie 3D predmetov k časopisom , vrátane balenia do teplom zmrštiteľnej fólie, ručné kompletizácie rôzneho druhu ,balenie a rozosielanie reklamných a propagačných zásielok atď.. 
S vyššie uvedenými službami priamo súvisia aj ďaľšie činnosti, ako napr.vysokokapacitná tlač personifikovaných listov, alfanumerických kódov / EAN, OCR – kód , / , obálkovanie a ďaľšie. 
Ďaľšou oblasťou našej činnosti , je poskytovanie kompletného servisu pre zásielkové obchody. 

Zabezpečujeme taktiež výrobu samolepiek, kartónových krabíc, prípadne iných obalových materiálov.

 Naša spoločnosť poskytuje svojim klientom možnosť skladovania tlačovín a tovarov na profesionálnej úrovni , s celkovou kapacitou cca 2.000 paletových miest. Ide o sklady na dlhodobé skladovanie , ďalej „opertívny“ sklad a expedičný sklad. 

Zabezpečujeme vnútroštátnu i medzinárodnú dopravu u nás spracovaných tlačovín. 

   Stratégiou spoločnosti je neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v závislosti na modernizácií a využívanie nových poznatkov. Byť stále o krok vpred a ponúkať netradičné 
riešenia. 

Do portfólia našich spokojných zákazníkov pribúdajú neustále ďalší, čo nás zaväzuje …

Nákupný košík zavrieť