Predškolská výchova
  • Predškolská výchova

Predškolská výchova

10,80 €
S DPH
Časopis pre rodičov, jasle a materské škôlky.

Druh predplatného
Typ

Tlačený časopis Vám bude doručovaný do Vašej poštovej schránky.

Elektronický časopis si budete môcť čítať na našom portáli elektronicke.predplatne.sk. Počas trvania predplatného máte k dospozícii aj archív a po vypršani predplatného viete ešte 1 rok čítať vaše zaplatené čísla.

Množstvo

Darčekový certifikát

Predškolská výchova je odborno-metodický časopis, ktorý vznikol v roku 1946. Prináša odborné témy s praktickými námetmi pre všetkých, ktorí vychovávajú a vzdelávajú dieťa od dvoch do šiestich rokov. Je určený pre pedagógov materských škôl a jaslí, pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sa pripravujú na profesiu učiteľky/učiteľa materskej školy a taktiež aj pre rodičov. Obsahuje námety na hry, popisy konkrétnych aktiví,t ako aj metodické odporúčania. Každý rok prináša šesť zaujímavých tém, ktoré sú spracované tak, aby boli použité v praxi učiteľky/učiteľa materskej školy, nakoľko korešpondujú s aktuálnym Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Text je doplnený o kresby detí, ako aj fotografií dokumentujúcich popisované aktivity, alebo udalosti, ktoré boli súčasťou života detí v materskej škole.

V školskom roku 2020/2021 mali čitatelia možnosť oboznámiť sa s témami: PV č. 1 Sociálne vzťahy a kamarátstva, PV č.2 Rodina, PV č.3 Nápadník na S, PV č.4 Liečivé rastliny, PV č.5 Doprava a dopravné prostriedky, PV č.6 Farby a tvary.

V tomto školskom roku 2021/2022 sú pripravené tiež zaujímavé témy.

 

 

 

Tabuľka dát

Periodicita :
6 vydaní
Aktuálne číslo :
6 / 2022

Stiahnuť

Darčekový poukaz všeobecný

Darčekový certifikát Predškolská výchova

Stiahnuť (291.64k)

Darčekový poukaz z lásky

Darčekový certifikát Predškolská výchova

Stiahnuť (292k)

Darčekový poukaz na narodeniny

Darčekový certifikát Predškolská výchova

Stiahnuť (296.48k)

Darčekový poukaz na Vianoce

Darčekový certifikát Predškolská výchova

Stiahnuť (298.38k)