Medzinárodné vzťahy
  • Medzinárodné vzťahy

Medzinárodné vzťahy

19,00 €
S DPH

Teoretický štvrťročník pre odbornú verejnosť.

Vychádza v českom jazyku.

Druh predplatného
Typ

Tlačený časopis Vám bude doručovaný do Vašej poštovej schránky.

Elektronický časopis si budete môcť čítať na našom portáli elektronicke.predplatne.sk. Počas trvania predplatného máte k dospozícii aj archív a po vypršani predplatného viete ešte 1 rok čítať vaše zaplatené čísla.

Množstvo

Darčekový certifikát
Medzinárodné vzťahy je český teoretický štvrťročník pre odbornú verejnosť. Nachádza pozitívny ohlas vo vedeckých ústavoch, na univerzitách i v odborných knižniciach. Publikuje na svojich stránkach články zaoberajúce sa teoretickými a praktickými aspektmi medzinárodných vzťahov, bezpečnostnou problematikou, globálnymi problémami i recenziou hlavných diel v týchto oblastiach. Časopis vychádza v českom jazyku.

Tabuľka dát

Periodicita :
3 vydania
Aktuálne číslo :
1 / 2023

Stiahnuť

Darčekový poukaz všeobecný

Darčekový certifikát Mezinárodní vztahy

Stiahnuť (291.17k)

Darčekový poukaz z lásky

Darčekový certifikát Mezinárodní vztahy

Stiahnuť (291.54k)

Darčekový poukaz na narodeniny

Darčekový certifikát Mezinárodní vztahy

Stiahnuť (296.01k)

Darčekový poukaz na Vianoce

Darčekový certifikát Mezinárodní vztahy

Stiahnuť (297.91k)