DOPRAVNÍ NOVINY
  • DOPRAVNÍ NOVINY

DOPRAVNÍ NOVINY

95,00 €
S DPH

Týždenník pre dopravu a logistiku.

Časopis vychádza v českom jazyku . 

Druh predplatného
Typ

Tlačený časopis Vám bude doručovaný do Vašej poštovej schránky.

Elektronický časopis si budete môcť čítať na našom portáli elektronicke.predplatne.sk. Počas trvania predplatného máte k dospozícii aj archív a po vypršani predplatného viete ešte 1 rok čítať vaše zaplatené čísla.

Množstvo

Darčekový certifikát
Dopravní noviny sú jediným odborným časopisom pre vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu, špedíciu a logistiku na českom a slovenskom mediálnom trhu. Informačne pokrýva všetky dopravné odbory a oblasti nadväzujúcich služieb. Jednotlivé strany sú venované oblastiam dopravnej politike, cestnej doprave, železničnej doprave, kombinovanej doprave, vnútrozemskej plavbe, leteckej doprave, informatike, špedícií, logistike, veľtrhom a výstavám, nebezpečnému nákladu, infraštruktúre, finančným službám, expresným službám a dopravnej technike. Časopis vychádza v českom jazyku.  

Tabuľka dát

Periodicita :
26 vydaní
Aktuálne číslo :
14 / 2022

Stiahnuť

Darčekový poukaz z lásky

Darčekový certifikát Dopravní noviny

Stiahnuť (290.75k)

Darčekový poukaz na Vianoce

Darčekový certifikát Dopravní noviny

Stiahnuť (297.13k)

Darčekový poukaz na narodeniny

Darčekový certifikát Dopravní noviny

Stiahnuť (295.23k)

Darčekový poukaz všeobecný

Darčekový certifikát Dopravní noviny

Stiahnuť (290.39k)