PANORAMA 21 STOLETÍ - typ A
  • PANORAMA 21 STOLETÍ - typ A

PANORAMA 21 STOLETÍ - typ A

11,40 €
S DPH
Nový časopis PANORAMA 21. STOLETÍ je dvojmesačník. Štyri tématické okruhy rotujú podľa zvoleného ustáleného poradia.: Tajuplný vesmír, Zdraví a člověk, Pozoruhodná archeologie, Zázračné technologie.
Druh predplatného
Množstvo

Panoramu 21. STOLETÍ charakterizuje vysoká miera príbuznosti s 21. STOLETÍMAj v tomto novom titule je dôsledne napl?ovaný pôvodný slogan 21. STOLETÍ Veda, ktorá vás bude bavi?.  

Na rozdiel od 21. STOLETÍ EXTRA, ktoré je tematicky zamerané dos? úzko (Biblia, Katastrofy at?.), nový titul Panorama 21. STOLETÍ má ?aleko vä?ší tematický záber – je venovaný jednotlivým oborom – vesmíru, medicíne, archeológii a technológiám.

Predplatné typu "A" obsahuje 1 ?íslo z ka?dej témy. Predplatite? obdr?í 4 ?asopisy.

Ostatné druhy predplatného :

predplatné typ "B" 7,36 €
4 ?ísla so zvolenej témy ( 4 ?asopisy )
http://www.predplatne.sk/index.php?section=polozka&id=281
Predplatné typ "C" 7,36 €
kombinácia 2 tém, 2 ?ísla z ka?dej témy (4 ?asopisy )
http://www.predplatne.sk/index.php?section=polozka&id=283
Predplatné typ "D" 11,04 €
kombinácia 3 tém, 2 ?ísla z ka?dej témy (6 ?asopisov )
http://www.predplatne.sk/index.php?section=polozka&id=284

Tabuľka dát

Periodicita :
4 vydania
Aktuálne číslo :
2 / 2021

Stiahnuť

panorama_20_a5_new_tisk.pdf

Darčekový certifikát Panorama-VesZdraTech

Stiahnuť (3.7M)