INŽINIERSKE STAVBY
  • INŽINIERSKE STAVBY

INŽINIERSKE STAVBY

9,00 €
S DPH

Vedecko – odborný časopis stavebných inžinierov a technikov.

aktuálne z čísla 42018 :

Druh predplatného

Tlačený časopis Vám bude doručovaný do Vašej poštovej schránky.

Elektronický časopis si budete môcť čítať na našom portáli elektronicke.predplatne.sk. Počas trvania predplatného máte k dospozícii aj archív a po vypršani predplatného viete ešte 1 rok čítať vaše zaplatené čísla.

Množstvo

Darčekový certifikát
Téma: Tunelová výstavba
¦ Tunelová výstavba v SR
¦ Práce na tuneli Žilina finišujú
¦ Výsledky a skúsenosti z geotechnického a hydrogeologického monitoringu tunela Diel
¦ Tunel Spitzenberg, Německo
¦ Obnova železničného tunela Petersberg, Nemecko
¦ Z Horního Rakouska do jižních Čech rychleji: extrémní infrastrukturní projekt byl realizován s bedněním Doka
¦ Sekundárne ostenie tunelov z prostého betónu
¦ Trendy v technológiách na podzemnú výstavbu a sanácie podzemných diel
¦ Kde sú hranice bezpečnosti v tuneloch.
¦ Skúsenosti s výstavbou a údržbou tunelových technológií
¦ Pilotný projekt LED osvetlenia cestného tunela Horelica
¦ LED premenné dopravné značenie ako účinný nástroj na riešenie mimoriadnych udalostí
¦ Mobilná komunikácia GSM v súčasnej tunelovej výstavbe na Slovensku
¦ Ekologická neutralizácia priemyselných alkalických odpadových vôd s CO2

Dopravné stavby
¦ Asfaltové vrstvy s nízkou hlučnosťou

Téma: Geotechnika a zakladanie stavieb
¦ Zosuvy násypových telies a svahov na cestách II. a III. triedy
¦ Výstavba pilotného projektu opornej konštrukcie z vystuženej zeminy na modernizovanej trati Rokycany – Plzeň
¦ Nielen pilóty… Nová perspektíva zakladania a zlepšovania podložia – roztláčané stĺpy
¦ Ďalší vývoj pri zabezpečení hlbokých stavebných jám pomocou technológie tryskovej injektáže Soilcrete
¦ Vybrané geotechnické konštrukcie zrealizované pri výstavbe cestnej infraštruktúry strategického parku v Nitre
¦ Homogenizační skládka uhlí – komplexní geotechnické řešení

Technológie a materiály
¦ Difuzně otevřené omítkoviny pro zasolené a vlhké zdivo


Tabuľka dát

Periodicita :
6 vydaní
Aktuálne číslo :
2 / 2023

Stiahnuť

Všeobecný darčekový certifikát

Všeobecný darčekový certifikát

Stiahnuť (65.82k)