BEZPEČNÁ PRÁCA
  • BEZPEČNÁ PRÁCA

BEZPEČNÁ PRÁCA

35,85 €
S DPH
Dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce.
Druh predplatného
Typ

Tlačený časopis Vám bude doručovaný do Vašej poštovej schránky.

Elektronický časopis si budete môcť čítať na našom portáli elektronicke.predplatne.sk. Počas trvania predplatného máte k dospozícii aj archív a po vypršani predplatného viete ešte 1 rok čítať vaše zaplatené čísla.

Množstvo

Darčekový certifikát

OBSAH – BP 5

UHEREK, J.: Bezpečná práca vo výškach – krok za krokom, 2. časť

BEZÁKOVÁ, A.: Migrujúci zamestnanci v Európe čelia vyššiemu vystaveniu ochoreniu COVID-19 aj ochoreniam a poškodeniam podporno-pohybovej sústavy

BEZÁKOVÁ, A.: Technická Inšpekcia má nového generálneho riaditeľa

MANICA, V. – VAŠČÁK, P.: Povolenie na prácu predvýrobné plánovanie bezpečnosti

KOPÚNEK, J.: Bezpečný výcvik hasičov nielen v čase pandémie, 2. časť

FIRMENTOVÁ, K. – PAČAIOVÁ, H.: Vplyv úrovne spracovania projektovej dokumentácie na kvalitu a bezpečnosť stavebného diela

BEZÁKOVÁ, A.: Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo – ako klimatická zmena ovplyvní bezpečnosť a zdravie zamestnancov?

BOLDIŠ, P.: Pripútajte sa, prosím!

KOPÚNEK, J.: Nebezpečné látky – strašiak tejto doby?!

SABO, M.: Vznik pracovného úrazu s následným vážnym poškodením zdravia zamestnanca

Tabuľka dát

Periodicita :
6 vydaní
Aktuálne číslo :
6 / 2021

Stiahnuť

Všeobecný darčekový certifikát

Všeobecný darčekový certifikát

Stiahnuť (65.82k)