HISTORY revue
  • HISTORY revue

HISTORY revue

39,60 €
S DPH

otázniky dejín | bitky | osudy mocných | sprisahania | historické omyly

Vychádza v českom jazyku

Druh predplatného
Typ

Tlačený časopis Vám bude doručovaný do Vašej poštovej schránky.

Elektronický časopis si budete môcť čítať na našom portáli elektronicke.predplatne.sk. Počas trvania predplatného máte k dospozícii aj archív a po vypršani predplatného viete ešte 1 rok čítať vaše zaplatené čísla.

Množstvo

Darčekový certifikát
History je osobitým časopisom so širokým tematickým záberom.Používa svieži živý jazyk, čo nejviacej pracuje s prítomným časom a piamou řečou.Jednotlivými histrorickými událosťami se zaoberá hlbšie a dáva ich do časových súvislostí s udalosťami tej doby v iných krajinách a kontinentoch.Výraznú pozornosť venuje nový časopis českým dejinám.

Predplatné aj so špeciálnymi vydaniami môžete urobiť tu:
http://www.predplatne.sk/index.php?section=polozka&id=275

Tabuľka dát

Periodicita :
12 vydaní
Aktuálne číslo :
5 / 2023

Stiahnuť

certifikat_history revue.pdf

Darčekový certifikát History special

Stiahnuť (3.03M)