PANORAMA 21 STOLETÍ - typ D
  • PANORAMA 21 STOLETÍ - typ D

PANORAMA 21 STOLETÍ - typ D

15,60 €
S DPH
Nový časopis PANORAMA 21. STOLETÍ je dvojmesačník. Štyri tématické okruhy rotujú podľa zvoleného ustáleného poradia.: Tajuplný vesmír, Zdraví a člověk, Pozoruhodná archeologie, Zázračné technologie.
Druh predplatného
Množstvo

Panoramu 21. STOLETÍ charakterizuje vysoká miera príbuznosti s 21. STOLETÍMAj v tomto novom titule je dôsledne napl?ovaný pôvodný slogan 21. STOLETÍ Veda, ktorá vás bude bavi?.  

Na rozdiel od 21. STOLETÍ EXTRA, ktoré je tematicky zamerané dos? úzko (Biblia, Katastrofy at?.), nový titul Panorama 21. STOLETÍ má ?aleko vä?ší tematický záber – je venovaný jednotlivým oborom – vesmíru, medicíne, archeológii a technológiám.

Predplatné typu "C" je kombináciou 3 tém. Predplatite? obdr?í 2 po sebe nasledujúce ?ísla z ka?dej vybranej témy ( 6 ?asopisov )

Vyberte si kombináciu tém :

Fascinující VESMÍR + Pozoruhodná ARCHEOLOGIE + Zázra?né TECHNOLOGIE
Fascinující VESMÍR + Pozoruhodná ARCHEOLOGIE + Tajemství lidského ZDRAVÍ
Fascinující VESMÍR + Zázra?né TECHNOLOGIE + Tajemství lidského ZDRAVÍ
Pozoruhodná ARCHEOLOGIE + Zázra?né TECHNOLOGIE + Tajemství lidského ZDRAVÍ


Ostatné druhy predplatného :

predplatné typ "A" 7,36 €
1 ?íslo z ka?dej témy ( 4 ?asopisy )
http://www.predplatne.sk/index.php?section=polozka&id=263
predplatné typ "B" 7,36 €
4 ?ísla so zvolenej témy ( 4 ?asopisy )
http://www.predplatne.sk/index.php?section=polozka&id=281
Predplatné typ "C" 7,36 €
kombinácia 2 tém, 2 ?ísla z ka?dej témy (4 ?asopisy )
http://www.predplatne.sk/index.php?section=polozka&id=283


Tabuľka dát

Periodicita :
6 vydaní
Aktuálne číslo :
2 / 2016

Stiahnuť

Certifikát PANORAMA 21 STOLETÍ -

Darčekový certifikát PANORAMA 21 STOLETÍ - typ D

Stiahnuť (170.42k)