Te Deum
  • Te Deum

Te Deum

15,00 €
S DPH
Dvojmesačník vydávaný v českom jazyku  o viere, rodine, kultúre, politike, histórii, ľuďoch, dobe a spiritualite.
Druh predplatného

Tlačený časopis Vám bude doručovaný do Vašej poštovej schránky.

Elektronický časopis si budete môcť čítať na našom portáli elektronicke.predplatne.sk. Počas trvania predplatného máte k dospozícii aj archív a po vypršani predplatného viete ešte 1 rok čítať vaše zaplatené čísla.

Množstvo

Darčekový certifikát
Te Deum je český časopis vycházajúcí z pozícií katolického tradicionalizmuVychádza ako dvojmasačník, časť článkov je zverejňovaný na internete. Jeho témy sa dotýkajú denne v kresťanskom svete, katolické náuky, politiky, kultury, umenia, výchovy apod.

Tabuľka dát

Periodicita :
5 vydaní
Aktuálne číslo :
2 / 2023

Stiahnuť

darčekový poukaz všeobecný

TeDeum - darčekový poukaz všeobecný

Stiahnuť (289.52k)

darčekový poukaz z lásky

TeDeum - darčekový poukaz z lásky

Stiahnuť (289.88k)

darčekový poukaz na narodeniny

TeDeum - darčekový poukaz na narodeniny

Stiahnuť (294.36k)

darčekový poukaz na Vianoce

TeDeum - darčekový poukaz na Vianoce

Stiahnuť (296.26k)