Česká radiologie
  • Česká radiologie

Česká radiologie

29,90 €
S DPH
Odborný lekársky časopis.
Druh predplatného
Typ

Tlačený časopis Vám bude doručovaný do Vašej poštovej schránky.

Elektronický časopis si budete môcť čítať na našom portáli elektronicke.predplatne.sk. Počas trvania predplatného máte k dospozícii aj archív a po vypršani predplatného viete ešte 1 rok čítať vaše zaplatené čísla.

Množstvo

Darčekový certifikát

Odborné periodikum určené pre radiológov, neuroradiológov, pracovníkov v oboru zobrazovacích metód a internistov.

Prestížna redakčná rada, vysoký kredit, recenzované texty.

Dvojjazyčný (CZ, EN)

 

Excerpovaný v Bibliographia medica Čechoslovaca, SCOPUS, Indexed in EMBASE/Excerpta Medic

Vychádza 4x ročne

 

Tabuľka dát

Periodicita :
4 vydania
Aktuálne číslo :
3 / 2022

Stiahnuť

Všeobecný darčekový certifikát

Všeobecný darčekový certifikát

Stiahnuť (65.82k)