Slovenská literatúra
  • Slovenská literatúra

Slovenská literatúra

28,00 €
S DPH
Druh predplatného
Typ

Tlačený časopis Vám bude doručovaný do Vašej poštovej schránky.

Elektronický časopis si budete môcť čítať na našom portáli elektronicke.predplatne.sk. Počas trvania predplatného máte k dospozícii aj archív a po vypršani predplatného viete ešte 1 rok čítať vaše zaplatené čísla.

Množstvo

Darčekový certifikát
Slovenská literatúra je recenzovaný vedecký časopis pre literárnu vedu, kontinuitne vychádzajúci v Slovenskej akadémii vied od roku 1954. Poskytuje vedecký publikačný priestor pre oblasť literárnovednej slovakistiky (teória literatúry a dejiny slovenskej literatúry) pre domácich aj zahraničných literárnych vedcov a odborníkov z iných príbuzných disciplín. 

Tabuľka dát

Periodicita :
6 vydaní
Aktuálne číslo :
2 / 2023

Stiahnuť

darčekový poukaz všeobecný

Slovenská literatúra - darčekový poukaz všeobecný

Stiahnuť (291.39k)

darčekový poukaz z lásky

Slovenská literatúra - darčekový poukaz z lásky

Stiahnuť (291.76k)

darčekový poukaz na narodeniny

Evo - darčekový poukaz na narodeniny

Stiahnuť (296.23k)

darčekový poukaz na Vianoce

Slovenská literatúra - darčekový poukaz na Vianoce

Stiahnuť (298.13k)