Slovenská Hudba

20,00 €
S DPH

oznam pre predplatiteľov:

aktuálna suma predplatného pre : 4vydania rok 2023 bude 20€

Druh predplatného
Typ

Tlačený časopis Vám bude doručovaný do Vašej poštovej schránky.

Elektronický časopis si budete môcť čítať na našom portáli elektronicke.predplatne.sk. Počas trvania predplatného máte k dospozícii aj archív a po vypršani predplatného viete ešte 1 rok čítať vaše zaplatené čísla.

Množstvo

Darčekový certifikát

Umenie, myslenie, história, súvislosti a problematika recepcie – to sú hlavné tematické okruhy, ktoré tvoria obsahovú náplň Slovenskej hudby. Ich spoločným menovateľom je hudba – hudba historická i súčasná, jej úloha a postavenie v spoločnosti a jej vedomí. Na stranách tohto štvrťročníka nájdete štúdie, dokumenty, polemiky, reflexie a recenzie odborníkov. Titul vychádza 4x do roka.

Tabuľka dát

Periodicita :
4 vydania
Aktuálne číslo :
1 / 2023

Stiahnuť

dar_certifikat.pdf

Všeobecný darčekový certifikát

Stiahnuť (65.82k)